Neptillix е дело на двама души – Васил Иванов и Александър Николов, в резултат на решимостта ни да реализираме собствени творчески идеи и да имаме собствен бизнес. Желаехме както да работим по собствени проекти, така и да поемаме поръчки. Завършили сме гимназията за приложни изкуства “Свети Лука” и след това в Нов български университет, и двете намирращи се в София, България. Там сме изучавали различни сфери на изкуството и дизайна. Скоро след като и двамата завършихме и след известно планиране, Neptillix беше създаден с цел да правим собствени видеоигри и след това да се разклоним в други области. Този сайт е мястото, където представяме някои от нашите творения на всеки, който се интересува.


Александър Николов

След като завърших гимназия като дизайнер на играчки и след това университет със специалност “Графика и илюстрация”, започнах да уча кодиране, докато в същото време работех като преводач. В този период се роди идеята за Neptillix, като желанието ми беше да използвам знанията и опита си с различни видове визуални и приложни изкуства като рисуване, скулптура, дърводелство, рисуване и т.н. заедно с умения по програмиране, за да навляза и да допринеса със собствената си визия в дигиталната сфера, като някои от резултатите са изложени в този уеб сайт.


Васил Иванов

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Свържете се с нас

Изпратете вашето съобщение