Уеб дизайн и разработка за Music Virtual Academy

Този проект е в две части – едната половина е образователен уебсайт, създаден от нас по поръчка, изграден върху платформата Moodle, с цел предоставяне на образователни материали, свързани с областта на онлайн изпълнението. Другата половина, която не е създадена от нас, е платформа за стрийминг, чиято цел е да даде възможност на нови и установили се изпълнители в дигиталната ера.

Връзки